SON DAKİKA :

Prof. Dr. Ersan ÖZ

"Son dönem geçici vergi sorunsalı"

Modern dünya uygulamalarında geçici vergi uzun zamandır hesaplanmakta ve uygulanmaktadır. Örneğin Almanya 1920’de ticari, sınai ve serbest meslek kazançlarından geçici vergi almaya başlamıştır. Fransa ve ABD Almanya’nın ardından geçici vergi uygulamasına geçen ülkeler olmuşlardır. Türkiye ilk kez enflasyonun...

"Economic Crisis, Fiscal Policy and Macro Economics : An Empirical Analysis"

In this study , fiscal policy instruments ( spending , taxation, borrowing ) and macro-economic performance in times of crisis ( real income ) as well as fiscal policy indicators ( real public spending , the real tax revenues , real domestic and foreign debt )...

"Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri."

Akdeniz Ünv İİBF öğrencileriyle buluştuk, hocalarına ve öğrencilerine teşekkürler ve vergi müfettişlerine tabi ...

"Vergi uyuşmazlıklarının idari-adli çözüm yolları, sorunlar.. "

Vergi uyuşmazlıklarının idari-adli çözüm yolları, sorunlar, çözümler, uygulama ...

"Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri."

Dağlarından yağ ovalarından bal akan nazillideydik, insanlar burada çok yaşıyormuş ...